04 desember 2011

Mannen som plantet trær -1987

Animasjonsfilmen "L'homme qui plantait des arbres" er basert på en fortelling av den franske forfatteren Jean Giono. Filmen ble animert av kanadieren Frédéric Back, og kom ut i 1987. Den fikk Oscar for beste animerte kortfilm.Filmen passer bra, nå som FNs skogår nærmer seg slutten.

Avskoging og skogforringelse står for nærmere en femtedel av verdens årlige klimagassutslipp. Ved å ta vare på skogen, pleier vi vår helt naturlige karbonfangstfabrikk.

På verdensbasis tilsvarer avskogingen i dag et samlet areal på størrelse med Sveits og Østerrike til sammen. Mye av denne skogen blir brukt til å produsere råvarer som forbrukes i den vestlige verden. I våre egne norske skoger har omfattende hogst også ført til store forandringer. Det moderne, intensive skogbruket det siste hundreåret omformet mange av de eldste, lite produktive skogene til ensartede, lite varierte skoger der trærne er like høye, like gamle og gjerne består av ett treslag.

Det er i dag langt mellom de urørte eventyrskogene. Med denne utviklingen har også leveområdene for mange arter blitt borte. Den norske Rødlista over truede arter viser at nesten halvparten av de truede artene er knyttet til skog, spesielt gammel skog.


WWF Norway - Skogåret 2011

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Merk: Bare medlemmer av denne bloggen kan legge inn en kommentar.