22 desember 2006

The Battle of Russia

The Battle of Russia er den femte filmen i Frank Capras "Why We Fight"-serie. Filmen begynner med et historisk tilbakeblikk på tidligere angrep på Russland, blant annet visualisert ved å benytte scener fra Sergei Eisensteins film Alexander Nevsky. Ellers inneholder filmen en lang rekke autentiske opptak.

Filmen er selvsagt renspikka propaganda, og man går derfor ganske langt for å fremstille russerene som "good guys" ved å trekke fram fellestrekk mellom amerikansk og russisk kultur. De uhyggelige sidene ved Stalin styresett sies det ingenting om.

Filmen viser hvordan nazistene erobret Balkan i forkant av angrepet på Russland. Dette ble gjort for å forhindre allierte forsyninger før angrepet ble satt i gang 22. juni 1941. Tyskernes "keil und kessel"-taktikk beskrives, og russernes motsvar "den brente jords taktikk", samt kampene som ble ført fra bygning til bygning i byene. Ulike gerillia-taktikker fremheves også for å fortelle hvordan russerne kjemper på alle mulige fronter.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Merk: Bare medlemmer av denne bloggen kan legge inn en kommentar.