20 september 2006

Intolerance - 1916

David W. Griffith regnes som en av de mest innflytelsesrike pionérer som la mye grunnlaget for moderne filmspråk. Giffith hadde stor suksess med Birth of a Nation (1915), men han ble kritisert for at filmen hadde rasistiske innslag. Med sin neste film ville Griffith ta for seg intoleransen gjennom tidene, samt skape en forståelse for at menneskets mangel på medmenneskelighet er den vesentlige årsak til krig.

Filmen består av fire deler: En samfunnskritisk gangsterhistorie, persernes erobring av Babylon, Jesu lidelseshistorie og Bartholomeusnatten i Paris i 1572. Ved hjelp av kryss- og parallellklipping lot Griffith de fire episodene belyse og forsterke hverandre.

Intolerance er en viktig film i filmhistorien, det er få filmer som i ettertid er tillagt større betydning for filmkunstens utvikling. Den påvirket en hel generasjon unge filmskapere, som Segej Eisenstein, Vsevolod Pudovkin, Carl Th. Dreyer, John Ford og Erich von Stroheim.

Regi og manus David W. Griffith
Foto Billy Bitzer og Karl Brown
Musikk Joseph Carl Breil og David W. Griffith
Skuespillere Lillian Gish, Mae Marsh, Robert Harron, Erich von Stroheim, Tod Browning

Trondheim filmklubb

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Merk: Bare medlemmer av denne bloggen kan legge inn en kommentar.