13 juli 2006

Mannen med filmkameraet

"Mannen med filmkameraet" er den russiske filmskaperen Dziga Vertovs mest kjente verk, i det minste i Vesten. Vertovs film regnes som et hovedverk i den russiske filmkonstruktivismen, og et glimrende eksempel på evnen til å utnytte ulike montasjeteknikker.

Filmen handler om en fotograf som drar rundt med et filmkamera og dokumenterer livet i storbyen.

Undertittelen lyder: "En rapport om film, fragmenter av en filmfotografs dagbok". Fortekstene starter med tekstplakatene: "Obs tilskuere! Denne filmen er viet eksperimenter i filmatisk kommunikasjon av visuelle fenomen..."


Lydstrekkene er lagt på i ettertid, og gir filmen et annet uttrykk enn originalen som jo var helt uten lyd.


Dziga_Vertov / Denis Kaufman sammen med Mikhail KaufmanDziga Vertov (eller Denis Abramovich Kaufman, som var hans virkelige navn) tilhørte en krets av filmskapere som fulgte i Lev Kulesjovs fotspor i forsøkene på å finne metoder for gjorde det mulig å fremstille abstrakte tanker i stumfilmen. Klippingen (montasjen) skulle gjennomføres på en måte som gjorde at publikum fikk en følelsesmessig reaksjon. Mange eksperimenterte med ulike montasjeteknikker, deriblant Sergej Eisenstein som også omsatte kunnskapen han fikk gjennom sitt arbeider som filmskaper til en egen montasjeteori.

Vertov ønsket at filmkunsten skulle fungere på mediets egne premisser, løsrevet fra litteraturen og teateret. Konsekvensen, ifølge Vertov, var at film skulle lages uten manus, det skulle ikke brukes kulisser eller instruerte skuespillere, og heller ikke mellomtekster som forklarte handlingen. Vertov la vekt på å frigjøre tagningenene fra de fysiske forholdene mellom årsak og virkning, og istedet re-arrangere klippenes rekkefølge for å tilføre filmen et utvidet og gjerne nytt meningspotensiale basert på tilskuerens assosiasjoner.

For Vertov var det et sentralt poeng å vise prosessen med å lage film. Han var en ekte modernist med sans for teknologi og hvordan dette fungerte, noe som blant annet medførte at han benytter seg av spesielle animasjonsteknikker, prismer, dobbelteksponeringer og splittsceneteknikk for å la ulike handlingsforløp foregå samtidig.

Man With a Movie Camera.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Merk: Bare medlemmer av denne bloggen kan legge inn en kommentar.