05 august 2006

Modern Times - 1936

Modern Times er laget i 1936 og tar for seg forhold knyttet til 30-tallets økonomiske depresjon. Charlie Chaplin spiller en industriarbeider som sliter med å tilpasse seg samlebåndets krav om punktlighet og disiplin. Chaplins rollefigur får etterhvert flere likhetstrekk med maskinene, men alt kommer i nærheten av bryter sammen.

Etter en tid på nerveklinikk utskrives han. Han plukker opp et varselflagg som faller av en lastebil og blir tatt for å være arbeidernes anfører. Han arresteres og kommer i fengsel, men slipper ut igjen og møter en jente fra slummen. Barnevernet vil overta ansvaret for henne, men snart er de på rømmen sammen.

I slutten av 1920-årene ble talefilmen innført i både USA og Europa. Den innebar store forandringer for filmkunsten, ikke minst for filmkomedien som hadde hatt en gullalder i 1920-årene. Moderne tider fremstår på mange måter som en stumfilm; også Chaplins komiske opptrinn ligger stilistisk nær hans stumfilmer. Men filmen vinger fra enkle løyer til humor som har en alvorlig klangbunn. Den moderne produksjonsmåtens vrangsider og motsetningene i 1930-årenes amerikanske samfunn kommer ofte til uttrykk. Filmen blir med andre ord en samfunnskommentar i tråd med de ironiske innledningsordene: "Moderne tider". En historie om industri (eng. industry som også betyr flid), om selvstendig næringsvirksomhet – menneskehetens korstog i jakten på lykken. Ref: NFI

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Merk: Bare medlemmer av denne bloggen kan legge inn en kommentar.